1.14.2012

Stallykta

Jag har gjort ytterligare en stallykta, men denna  gång var jag ute efter ett vintrigt kallt uttryck. Beskrivning över stallyktan finns i Inzpiras julnummer. Det jag gjort annorlunda är att jag förstärkt botten- och topplattan med en tjockare kartong för jag tycker att det blir för fladdrigt om man går helt enligt beskrivningen.